Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot personer som har, eller i nærmeste fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Hva kan vi tilby?
I Varig tilrettelagt arbeid blir du fast ansatt i Prima AS med de rettigheter og plikter dette medfører. Prima leverer varer og tjenester for privatkunder og bedriftskunder, og som ansatt i VTA er du en viktig ressurs for at vi skal få gjennomført våre oppdrag.

Prima AS er en arbeidsplass hvor vi legger stor vekt på varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Målet vårt er å bidra til at du skal få utnyttet dine ressurser, oppleve mestring og vekst, både arbeidsmessig og sosialt.

Våre egne arbeidsområder
Prima er organisert ved flere lokasjoner og avdelinger i Trondheim. Vi har arbeidsoppgaver innen jobbfrukt, catering, kantiner og kaféer, pakking og montering, mekanisk verksted, møbelomtrekking, lager, kontor/sentralbord, transport, vaktmestertjenester, renhold, barnehage og bensinstasjon.

Samarbeid med næringslivet
Som ansatt i VTA i Prima har du også mulighet til å ha din arbeidsplass hos en av våre mange samarbeidspartnere i det ordinære næringslivet, enten individuelt eller i gruppe sammen med arbeidsleder fra Prima. Kombinasjonsløsninger er et alternativ, dette tilpasses individuelt. For noen kan dette bli første steget på veien til en fast ansettelse i det ordinære arbeidslivet, der Prima følger opp og kvalitetssikrer prosessen.

Hvem kan søke?
Alle som har innvilget eller i løpet av kort tid forventer å få innvilget uførepensjon kan søke plass i Varig tilrettelagt arbeid.

Omvisning hos Prima
Vi avtaler gjerne tid for omvisning, slik at du kan se om vi har noen arbeidsområder av interesse.

Innsøking
Dersom du ser at Varig tilrettelagt arbeid i Prima er noe for deg, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for bistand med innsøkingen.

 

Kontaktperson hos Prima:

Linda Green Baadsvik
Fagleder Arbeid og inkludering
Tlf: 917 81 252
E-post: linda.baadsvik@prima-as.no