Visjon

Vi gir muligheter

 

Hovedmål

Å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet.
Utvikle virksomheters menneskelige ressurser.