Prima er blant Norges beste arbeid og inkluderingsbedrifter. Vi i Prima er stolte over hva vi har fått til, og av det vi leverer hver dag.

Gjennom en verdiprosess hvor alle i Prima har deltatt har vi tydeliggjort hva vi som bedrift er opptatt av og hva som skal til for å forsterke innsatsen ytterligere.

For å arbeide best mulig for å nå vår visjon og hovedmål skal vi ha fokus på våre 4 kjerneverdier:

Respekt – Arbeidsglede – Kompetanse – Utvikling