Prima eies av:

Trondheim kommune (60 %)
Trondheim Røde kors (40 %)

Prima har ca 280 ansatte.
I tillegg er det nærmere 500 personer
tilknyttet gjennom ulike tiltak.

Administrasjon, samt noen produksjonsavdelinger
ligger i vårt bygg på Heimdal. De øvrige avdelingene
er spredt rundt i Trondheim.