Prima-konsernet eies av:

Trondheim kommune (60 %)
Trondheim Røde kors (40 %)

Konsernet har ca. 450 ansatte, og hovedkontoret er lokalisert i Idrettsveien 2 på Heimdal.