Hva er «RBK – ung i jobb»?
Et tilbud til ungdom i alderen 18-25 år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub (se artikkel på rbk.no) og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RBK, Prima, Stavne og NAV.

Målgruppe – hvem kan delta?
Ungdom som har behov for og som vil nyttegjøre seg innholdet i prosjektet. Du skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening. Du skal ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb.

Hvordan starte?
Om dette er noe for deg, ta kontakt med din kontaktperson på ditt lokale NAV-kontor som sammen med deg vil vurdere om dette er riktig tilbud. Det er NAV som søker deg inn til «RBK – ung i jobb». Deretter vil du bli kontaktet av oss for en vurdering og informasjon om tilbudet.

Innhold
Prosjektet består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det blir et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på totalt 6 måneder.

  • Arbeidsmarkedet, hva kreves for å komme i jobb, og fungere i jobb
  • Hvilken jobb passer for meg?
  • Kommunikasjon/samarbeid
  • Opplæring fra Rosenborg, klubbens historie, gode verdier, holdninger, samspill, tilhørighet og motivasjon

Vi har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. Vi legger vekt på å bli godt kjent med deg og du vil ha faste konsulenter i prosjektet. I tillegg til opplæring/gruppeaktiviteter vil vi også ha turer og fysisk trening. Etter første del vil du starte i arbeidstrening, hovedsakelig hos Rosenborg og etter hvert hos andre bedrifter. Arbeidet skal foregå i henhold til en plan for hver enkelt. Tiltaket skal bidra til at du blir bevisst dine ressurser, interesser og muligheter. Veilederne vil gjennom en løpende dialog med deg sette mål og aktiviteter underveis.

Ta gjerne kontakt med:

Martin Hokstad
tlf: 930 61 188
martin.hokstad@prima-as.no

Frode Brenna Mikkelsen
tlf: 957 21 699
frode.mikkelsen@trondheim.kommune.no