Prima har hovedfokus på å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet og utvikle virksomheters menneskelige ressurser.
Formidling til fast jobb i det ordinære arbeidsliv er et overordnet mål. Dette praktiseres gjennom flere ulike arbeidsmarkedstiltak, samt flere produksjons- og serviceområder.

Prima ble et konsern etter fisjonering i 2018. Konsernet består i dag av tre selskap og eies av Trondheim kommune (60%) og Trondheim Røde Kors (40%).

 

HR-ansvarlig

100 % stilling

 

Konsernets stabsfunksjoner er i Prima Holding Trondheim AS og stillingen som HR-ansvarlig vil være en del av det.
Administrasjonssjef er nærmeste leder, og arbeidssted er Idrettsveien 2 på Heimdal.

Stillingen vil tillegges et overordnede ansvar for konsernets HR- og lønnfunksjoner.


Hovedansvarsområder/oppgaver:

 • Videreføring og utvikling av gode prosesser og rutiner innen HR
 • Lederstøtte i rekruttering, onboarding og personalsaker
 • Bidra til kompetanse- og opplæringstiltak for ansatte i konsernet
 • Lønnsarbeid fra A til Å i samarbeid med våre avdelingsledere og ekstern regnskapsfører
 • Ajourhold av IT-systemer som benyttes til HR og lønn

Kompetanse:

 • Bachelor eller master innen HR. Erfaring kan kompensere for kravet til utdanningsgrad
 • Erfaring fra HR- og lønnsarbeid i en større virksomhet
 • God kjennskap til relevante lover og avtaleverk for HR og lønn
 • God kompetanse på bruk av IT-verktøy tilknyttet HR og lønn.

Egenskaper:

 • Analytisk og strategisk med stor gjennomføringsevne
 • Strukturert og nøyaktig
 • Samarbeidsvillig, og med evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Generell god IT-kompetanse, spesielt Microsoft 365
 • Glad i mennesker og med god sosial kompetanse

 

Dette er en nyopprettet stilling og den som ansettes vil på sikt kunne ha mulighet til å påvirke stillingens innhold. Grunnet fisjonering kan det blir endringer i stillingen.

 

Søknadsfrist: 25. oktober

Tiltredelse: Snarest

 

Lønns- og arbeidsbetingelser i henhold til gjeldende særavtale.
Det vil være et krav om politiattest ved ansettelse.

 

For mer info:
Ann-Elisabeth Arnesen
ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no
41 45 46 71.

 

Søknader mottas kun via dette skjema:

HR-ansvarlig

 • Last opp din CV her
 • Last opp din søknad her
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.