Kvalitetsavdeling

Prima har en kvalitetsavdeling som er en støttefunksjon for bedriftens målsetting. Kvalitetsavdelingen skal være rådgiver og bidra aktivt til at Primas drift er etter alle kvalitetsnormer og miljøkrav. Avdelingen er ansvarlig for revisjoner og kvalitetskontroll.


Sertifisering

Prima er sertifisert i EQUASS, som er en europeisk standard for kvalitetssikring av bedrifter som arbeider med tjenesteytelser mot det offentlige.

Kontaktperson for avdelingen:

Erlend Foss Harbak
Kvalitetsansvarlig           
E-post

Tlf 900 70 002