– med fokus på idrett og uteaktiviteter

Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage med plasser for barn mellom 0 og 6 år. Barna er fordelt på 3 avdelinger i 3 ulike aldersgrupper. Dette for å få jevnere alder i hver gruppe, og gjøre det lettere å legge opp et godt pedagogisk tilbud. I Kongsvegen Barnehage vil vi legge opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna vil bli kjent med ulike typer idrett.

Troillongan

Her er det 14 plasser for 1 og 2-åringer, i store og lyse lokaler, litt skjermet for de andre avdelingene. Her står bevegelse og fysisk aktivitet sammen med trygghet i sentrum. Den fysiske aktiviteten danner utgangspunkt og grunnlag for god utvikling på alle områder. Her er det 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter som fast personal. I tillegg er det en lærlingeplass.

Markasvingen

På Markasvingen er det 24 plasser i alderen 3-6 år. Vi tilbringer store deler av dagen ute i skogen i nærområdet på Heimdal. Frihet, stillhet og mange leikemuligheter legger til rette for fantastiske opplevelser. Barna tar med ut det de har fått erfaringer med på de andre avdelingene i barnehagen. Men også her er bevegelsesglede ett viktig redskap for fysisk aktivitet. Bruken av bevegelsesglede skal først og fremst være lystbetont og leikpreget. Aktivitetene legges opp etter alder og utviklingsnivå. Mestring står i sentrum. Her har vi 2 pedagogisk leder og 2 assistenter i faste stillinger. I tillegg er det en lærlingeplass hos oss.

Klatreberget

Klatreberget vil samarbeide en del med den andre storbarnsavdelingen, Markasvingen. På Klatreberget er det 24 barn fra 3-6 år. Vi tilbringer store deler av dagen ute i skogen i nærområdet på Heimdal. Frihet, stillhet og mange leikemuligheter legger til rette for fantastiske opplevelser. Barna tar med ut det de har fått erfaringer med på de andre avdelingene i barnehagen. Men også her er bevegelsesglede ett viktig redskap for fysisk aktivitet. Bruken av bevegelsesglede skal først og fremst være lystbetont og leikpreget. Aktivitetene legges opp etter alder og utviklingsnivå. Mestring står i sentrum. I den faste staben er det 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter.

Vår adresse er Kongsvegen 80, 7088 Heimdal

Kart

Tlf.: 72 58 21 11

Les mer på barnehagens hjemmeside

Kontakt Kongsvegen barnehage

    Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.