Arbeid og inkludering

Personlig vekst og nye muligheter

Prima er en av Midt-Norges største arbeid- og inkluderingsbedrifter, og har et bredt tilbud gjennom mange tiltak.

Hos oss setter vi mennesket i sentrum. Ved å øke bevisstheten om egne styrker og kvalifikasjoner, ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte.

Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for alle er individuell tilpasning.

Formidling til arbeid er en rød tråd i alle våre tilbud,men noen trenger lengre tid enn andre på å ta spranget og søke jobb på det åpne arbeidsmarkedet.

 

Se under for mer info om tiltak vi drifter