Tre ledige stillinger i Prima konsern

De respektive skjemaer under hver stilling MÅ benyttes hvis jobbsøknad skal komme i betraktning.

 

1. Veilederstilling i 50% tilknyttet VTA-team

Hovedoppgavene innebærer videreføring av det arbeidet som er utført med opplæringsplaner på alle våre fagområder i Prima-konsernet. I tillegg vil det bli noe jobbing med å øke den faglige kompetansen og fokuset på våre avdelinger, i fht. krav i hht. kravspesifikasjon for VTA og AFT.

Oppgavene innebærer implementering av alle opplæringsplaner og få satt i gang dette opp mot de kandidatene som er ansatt eller har sin opplæringsperiode i bedriften. Dette krever at man har kompetanse innenfor opplæringsplaner, ulike fagområder og har kjennskap til konsernets avdelinger og arbeidsoppgaver. Prima-konsernet er i endring så systemet må ivareta vedlikehold av opplæringsplaner når det skjer endring i type oppgaver og fagområder. Jobben krever kjennskap til kravene som stilles i de ulike tiltakene som benytter våre avdelinger, samt gode samarbeidsegenskaper med de som jobber ved de ulike avdelingene og evne til å implementere nye arbeidsformer.

Midlertidig stilling i Prima AS ut 2018, med muligheter for forlengelse. Rapporterer til Linda G. Baadsvik. Oppstart snarest.

Søknadsfrist: 20.08.18

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til Linda G. Baadsvik

Skjema under MÅ benyttes ved søknad

———————————————————————————————————————————————

2. Veilederstilling i 80 % for oppfølging av arbeid med lærekandidater i Prima Arena AS

 • Hovedkontakt som veileder til en portefølje av lærekandidater
 • Ansvar for opplæringsplaner i samarbeid med arbeidsleder på de aktuelle opplæringsarenaene.
 • Administrering og rapportering av prosessen; progresjon, mål og planer.
 • Tverrfaglig jobbing med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Utforme og delta i gruppeundervisning i ulike relevante tema knyttet til arbeidslivet.

Fast ansettelse i Prima Arena, rapporterer til Linda G. Baadsvik. 80 % stilling kan kombineres med 20 % stilling som veileder på andre tiltak. I perioder kan vi ha flere / færre lærekandidater så den ansatte må være forberedt på fleksibilitet, og vil kunne få andre veilederoppgaver i bedriften ved behov. Oppstart snarest.

Søknadsfrist: 20.08.18

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til Linda G. Baadsvik

Skjema under MÅ benyttes ved søknad

———————————————————————————————————————————————

3. Salg og markedsansvarlig Escala Bedrift

Escala er godt i gang med å selge tjenester til bedriftsmarkedet og dette et satsningsområde. I dag har disse arbeidsoppgavene vært lagt til veilederstilling. Vi ser nå behovet for å formalisere dette og samle disse oppgavene i en ny stillingstittel da hovedoppgavene vil være Salg og markedsansvarlig Escala Bedrift i større grad enn veilederoppgaver. Det kan fortsatt være slik at vedkommende må kombinere oppgavene med andre oppgaver. Dette er en stilling med fokus på videreutvikling og vekst.

Innhold i stillingen:

 • Ansvar for salg og markedsføring av våre tjenester til bedriftsmarkedet
 • Operativt salg og salgsledelse
 • Ansvar for å koordinere oppdrag, samt levere tjenester selv
 • Ansvar for administrative oppgaver knyttet til levering. Utarbeidelse av tilbud, fakturering og fordele oppgaver til aktuelle rådgivere
 • Stillingen har ansvar for budsjett og resultat sammen med leder Escala, Hege Nilsen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Salgserfaring
 • Relevant utdanning
 • Stort nettverk
 • Erfaring med å levere tjenester til bedriftsmarkedet

Egenskaper

 • Kreativ og initiativrik; motivert for videre utvikling og suksess
 • Utadvendt og kundeorientert
 • Det forventes å kunne sette og styre egen agenda og retning innen sitt ansvarsområde
 • Like å bli målt på konkrete resultat

Søknadsfrist: 20.08.18

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til Hege Nilsen

Skjema under MÅ benyttes ved søknad