Leveringsbetingelser
Utkjøring i Trondheim kommune
Hverdager frem til kl 15.00 kr 175,-
Hverdager ettter kl 15.00, helg og helligdager kr 275,-
Utkjøring i Malvik, Melhus og Klæbu
Hverdager frem til kl 15.00 kr 250,-
Hverdager ettter kl 15.00, helg og helligdager kr 350,-
Alle priser er inklusiv mva.

Betaling mot faktura med 14 dagers forfall fra fakturadato.
NB! Ved ødelagte eller bortkomne kaffecontainere, matcontainere
eller annen returemballasje vil kunden bli belastet for dette i ettertid.
Ved avbestilling senere enn 4 dager før levering faktureres 50 % av ordresum.