Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot personer som har, eller i nærmeste fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Det er viktig for oss at du opplever oss som en arbeidsplass med rettigheter og plikter i et tilrettelagt miljø hvor mestring står i fokus.

Hva kan vi tilby?
Prima AS er en arbeidsplass hvor vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø hvor vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Målet vårt er å bidra til at den enkelte arbeidstaker skal få utnyttet sine ressurser og oppleve en mestring og vekst i arbeidet. Varig tilrettelagt arbeid blir du ansatt i Prima AS. Vi er organisert i flere avdelinger og produserer varer og tjenester for private og har bedriftskunder både lokalt, sentralt og i utlandet.

Arbeidsområder
Catering, jobbfrukt, kantiner, Pakk- og montering, mekanisk verksted, møbelomtrekking, kontorfag, vaktmestertjenester, barnehage og besinstasjon.

Omvisning hos Prima
Vi avtaler gjerne tid for omvisning, slik at du kan se om vi har noen arbeidsområder av interesse.

Innsøking
Dersom du ser at Varig tilrettelagt arbeid er noe for deg, kan du ta kontakt med din saksbehandler ved ditt NAV-kontor.

 

Kontaktperson hos Prima:

Linda Green Baadsvik
Opplæringssjef
Tlf: 917 81 252
E-post: linda.baadsvik@prima-as.no