Prima har hovedfokus på å styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet og utvikle virksomheters menneskelige ressurser. Formidling til fast jobb i det ordinære arbeidsliv er et overordnet mål. Dette praktiseres gjennom flere ulike arbeidsmarkedstiltak, samt flere produksjons- og serviceområder. Prima er et konsern som består av tre selskap og eies av Trondheim kommune (60%) og Trondheim Røde Kors (40%).


Ønsker du å bli arbeidsleder innen vaktmestertjenester?

Vår avdeling for fellestjenester tilbyr vaktmestertjenester, transporttjenester og renholdstjenester til egne avdelinger, samt eksterne. Arbeidsoppgaver for en arbeidsleder er tilrettelegging og opplæring av deltakere i de arbeidsoppgaver som skal gjøres, samt at arbeidsleder selv er delaktig i utførelsen av de oppgaver som skal gjøres. Arbeidsleder vil også være delaktig i innsalg for å skaffe eksterne oppdrag.

Typiske arbeidsoppgaver er enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas egne lokaler og eiendom samt noen eksterne bygg. Det utføres reparasjoner, monteringsarbeid, maleoppdrag, snekkeroppdrag, gartnerarbeid o.l.

ARBEIDSLEDER i 100 % fast stilling

Tiltredelse etter avtale.

Ønsket kompetanse for stillingen:

  • Fagbrev
  • Relevant erfaring
  • Utpreget serviceorientert
  • Løsningsorientert og evne til å jobbe selvstendig
  • God på og interesse for å lede/motivere mennesker
  • Interesse av å bistå medarbeidere som skal ut i ordinært arbeidsliv
  • Må kunne arbeide systematisk og strukturert med stor gjennomføringsevne

Personlig egnethet vektlegges.
Det må forevises politiattest.
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jan Sommerchild på tlf 455 19 445
Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til ass.dir. Ann-Elisabeth Arnesen på tlf. 414 54 671

Vi tilbyr lønn ut i fra Prima sin lønnsrammeavtale, med gode pensjons- og forsikringsordninger samt allsidige og interessante arbeidsoppgaver i et levende miljø
i stadig utvikling.

Søknadsfrist: 23. februar 2018

Kun skjema under må benyttes ved søknad:

Arbeidsleder vakmestertjenester 180223

  • Last opp din CV her
  • Last opp din søknad her